Over deze keuzehulp

De Herstel na botbreuk keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het inrichten van de revalidatie na botbreuken door een ongeval.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp is voor patiënten die een lange revalidatie tegemoet gaan:
  • met een leeftijd tussen 18 en 75 jaar
  • met een fractuur aan het steun- en bewegingsapparaat waarbij de aangedane zijde beperkt of niet belastbaar is
  • met zowel geopereerde en niet geopereerde fractuur
  • die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis (direct na truma of voor operatie)

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijnen, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
Laatste update
26 oktober 2020

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

Voor de ontwikkeling is een landelijke multidisciplinaire stuurgroep opgericht met traumachirurgen en fysiotherapeuten. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast heeft een panel van traumachirurgen, orthopeden, fysiotherapeuten en patiënten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Herstel na botbreuk keuzehulp is een initiatief van het NAZB. ZorgKeuzeLab is de ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

L.W. Leicher
L.W. Leicher
Fellow
Isala
Drs. B.A.J. Bastiaansen
Drs. B.A.J. Bastiaansen
Maag Darm Lever arts
Amsterdam UMC
Dr. A.U.G. van Lent
Dr. A.U.G. van Lent
Maag Lever Darm arts
OLVG
Dr. K.C.M.J. Peeters
Dr. K.C.M.J. Peeters
Chirurg
LUMC
W.H. de Vos tot Nederveen Cappel
W.H. de Vos tot Nederveen Cappel
Maag Lever Darm arts
Isala
Dr. Erik van Westreenen
Dr. Erik van Westreenen
Chirurg-oncoloog
Isala
D. Wasowicz - Kemps
D. Wasowicz - Kemps
Chirurg
ETZ

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit een subsidie van Zorginstituut Nederland.

De NAZB en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na als onderdeel van het zorgtraject.

Voor implementatie ondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vraagt ZorgKeuzeLab ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.